ny.09.#01, 	 10" x 10", 	 mixed mediums on paper, 2009, SOLD

ny.09.#01, 10" x 10", mixed mediums on paper, 2009,
SOLD

 ny.09.#02, 	 12" x 12", mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#02, 12" x 12", mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#03, 	 12" x 12", 	 mixed mediums on paper,  	 2009 	    SOLD

ny.09.#03, 12" x 12", mixed mediums on paper,  2009
 SOLD

 ny.09.#04, 	 22" x 30", 	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#04, 22" x 30", mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#05, 	 22" x 30", 	 mixed mediums on paper,  	 2009 	 SOLD

ny.09.#05, 22" x 30", mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#06, 	 24" x 36",  	 mixed mediums on canvas, 	 2009 SOLD

ny.09.#06, 24" x 36",  mixed mediums on canvas, 2009
SOLD

 ny.09.#07, 	 40" x 30",  	 mixed mediums on canvas, 	 2009 SOLD

ny.09.#07, 40" x 30",  mixed mediums on canvas, 2009
SOLD

 ny.09.#08, 	 40" x 30",  	 mixed mediums on canvas, 	 2009 SOLD

ny.09.#08, 40" x 30",  mixed mediums on canvas, 2009
SOLD

 ny.09.#09, 	 10" x 10", 	 mixed mediums on canvas, 	 2009 SOLD

ny.09.#09, 10" x 10", mixed mediums on canvas, 2009
SOLD

 ny.09.#10, 12" x 12", mixed mediums on canvas, 2009 SOLD

ny.09.#10, 12" x 12", mixed mediums on canvas, 2009
SOLD

 ny.09.#11, 	 24" x 18", 	 mixed mediums on canvas, 	 2009 SOLD

ny.09.#11, 24" x 18", mixed mediums on canvas, 2009
SOLD

 ny.09.#12, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#12, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#13, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#13, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#14, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009   SOLD

ny.09.#14, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
 SOLD

 ny.09.#15, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#15, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#16, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#16, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#17, 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 200 SOLD

ny.09.#17, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  200
SOLD

 ny.09.#18, 	 12" x 12", 	 mixed mediums on canvas, 	 2009 SOLD

ny.09.#18, 12" x 12", mixed mediums on canvas, 2009
SOLD

 ny.09.#19,  18" x 24",   mixed mediums on canvas,  2009 SOLD Limited Editions at 20x200

ny.09.#19, 18" x 24",  mixed mediums on canvas, 2009
SOLD
Limited Editions at 20x200

 ny.09.#20,  18" x 24",   mixed mediums on canvas,  2009 Limited Editions at 20x200

ny.09.#20, 18" x 24",  mixed mediums on canvas, 2009
Limited Editions at 20x200

 ny.09.#21, 	 10" x 10", 	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#21, 10" x 10", mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#22, 	 10" x 10", 	 mixed mediums on paper,  	 2009 			 SOLD

ny.09.#22, 10" x 10", mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#23, 	 10" x 10", 	 mixed mediums on paper,  	 2009 			 SOLD

ny.09.#23, 10" x 10", mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#24, 	 10" x 10", 	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#24, 10" x 10", mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#25, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#25, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#26, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#26, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#27, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 	 SOLD

ny.09.#27, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#28, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#28, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 ny.09.#29 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 200 SOLD

ny.09.#29 7" x 7",  mixed mediums on paper,  200
SOLD

 ny.09.#30, 	 7" x 7",  	 mixed mediums on paper,  	 2009 SOLD

ny.09.#30, 7" x 7",  mixed mediums on paper,  2009
SOLD

 NY09#31, 48" X 24, mixed media on paper, 2009 available at Jen Bekman Gallery

NY09#31, 48" X 24, mixed media on paper, 2009
available at Jen Bekman Gallery